Tonga (Tonga) Championnats d'Oceanie Seniors DE JUDO 2017 vendredi 28 avril 2017 - vendredi 28 avril 2017

Pays 1ere place 2e place 3e place 5e place 7e place
Afghanistan- - - 2 -
Australie9 3 2 - -
Fidji- - 2 - -
France1 1 - - -
Nouvelle-Calédonie- 1 2 2 -
Nauru- - - 1 -
Nouvelle-Zélande1 3 3 1 -
Papouasie-Nouvelle-Guinée- - - - 1
Tonga1 1 - - -
Vanuatu- - - - 1
Samoa1 - - - -