Coupe du Kodokan (Japon) Tournoi Seniors DE JUDO 2017 samedi 11 novembre 2017 - dimanche 12 novembre 2017

Clubs 1ere place 2e place 3e place 5e place 7e place
ALSOK1 1 1 - -
Asahi Kasei- - 2 - -
Fukuoka University- 1 - - -
Hokuriku ALSOK- - 1 - -
IPU2 1 - - -
JR East- - 2 - -
JSDF Physical Training School1 - 2 - -
KOMATSU- - 1 - -
Keiyo Gas- 2 - - -
Kokushikan University2 - - - -
Komatsu- 1 - - -
Meiji University1 - 1 - -
Miki House1 - - - -
Mikihouse- - 1 - -
Nanchiku High SChool- 1 - - -
Nichidai1 - 1 - -
Osaka Police- - 2 - -
Park 241 1 1 - -
Professor of Miyazaki University- 1 - - -
Ryukoku University- - 1 - -
SENKO- 1 - - -
Shin Nittetsu- - 2 - -
Shukugawa Gakuin HS1 - - - -
Sumitmo Mitsui- - 1 - -
Sumitomo Mitsui- - 3 - -
Taisei High School- 1 - - -
Teikyo University- - 1 - -
Tenri University- - 1 - -
Toin Gakuen High School- - 1 - -
Tokai University1 1 1 - -
Tsukuba University1 2 1 - -
Yamanashi Gakuin University1 - 1 - -