SOROKA Volodymyr


  • Sexe : Homme
  • Pays : Ukraine
  • Né le : 1982-12-25
  • Grade :
  • Clubs :
  • Taille : 170 cm
  • Catégorie de Poids : -66 -73
  • TokuiWaza : sasae-tsuri-komi-goshi
  • Main Directrice : droite

Les médailles de SOROKA Volodymyr
Seniors
Championnats d'Europe 1 1 0
Championnats d'Europe par équipe 1 0 1
Tournoi Grand Prix 1 1 1
Tournoi World Cup 1 1 3
span